สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

อนุกรรมการปชส.เตรียมออกจดหมายข่าว

Admin |  2006-03-04 00:00:00 |  594 |  0 |  0 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์เตรียมออกจดหมายข่าวเพื่อแจกจ่ายในการประชุมสมาคมเทคนิคการแพทย์ วันที่ 28-31 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์รอยัล จังหวัดอุดรธานี สำหรับในจดหมายข่าวดังกล่าวจะเป็นการรายงานถึงการดำเนินการที่ผ่านมาของสภาเทคนิคการแพทย์ รวมถึงการดำเนินงานของอนุกรรมการชุดต่างๆ ของสภาเทคนิคการแพทย์ด้วย