สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การบรรยายเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ

Admin |  2006-03-16 00:00:00 |  398 |  0 |  0 

บริษัท ไบโอ-ราด แลบอราทอรี่ส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ ในวันที่ 27 มีนาคม 2549 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมีวิทยากรคือ Dr. James O. Westgard และ Mr. Greg Cooper

สำหรับกำหนดการบรรยายทางวิชาการเป็นดังนี้

08.00-08.30   Registration

08.30-09.30   "Correct Application of  Westgard Rules"

                       By Prof. Dr. James O. Westgard

09.30-10.15   "The Truth about Quality Today"

                       By Prof. Dr. James O.Westgard

10.15-10.30    Coffee Brake

10.30-11.15   "Preparing for Accreditation to ISO 15189"

                        By Mr. Greg Cooper

11.15-12.00   Metrological Traceability of Laboratory Test Result"

                      By Mr. Greg Cooper

ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 0-2651-8311 ต่อ 120