สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการฯ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข ในการเข้ารับตำแหน่ง

Admin |  2011-08-17 17:17:00 |  217 |  0 |  0 

 

 

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข  ในการเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 สิงหาคม  2554