สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ประสบภัยน้ำท่วม

Admin |  2006-05-30 00:00:00 |  533 |  0 |  0 
      ขอเชิญสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ งามตา หมื่นยา เลขที่ 510-1-29946-4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ขอความกรุณาแจ้ง ทนพญ.งามตา หมื่นยา หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ทราบโดยส่งสำเนาใบโอนเงิน หรือแฟกซ์หมายเลข 055-412217 หรือโทรศัพท์ 01-7279055