สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมเดิน-วิ่ง ขจัดภัยบุหรี่

Admin |  2006-05-30 00:00:00 |  522 |  0 |  0 
 สภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก(วันที่ 31 พฤษภาคม 2549) โดยร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในการจัดกิจกรรม " ครอบครัวสุขภาพร่วมใจ เดิน-วิ่ง ขจัดภัยบุหรี่ ครั้งที่ 2" ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2549 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

       1. เพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทวิชาชีพในการรณรงค์ขจัดภัยบุหรี่

        2. สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้มากขึ้น

        3. เพื่อให้ประชาชนรับทราบคำขวัญขององค์การอนามัยโลกในปีนี้

        4. ส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวได้มีการออกกำลังกายเป็นทีมและมีกิจกรรมร่วมกันในด้านสุขภาพดีที่ไม่มีบุหรี่

      กิจกรรมที่จัดขึ้นในงานดังกล่าวได้แก่ การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. ประเภทบุคคลทั่วไปและบุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพ การวิ่ง 5 กม.ประเภทครอบครัว และการเดินเพื่อสุขภาพ 3 กม.

      สำหรับผู้แทนของสภาเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้แก่ ผศ.บุษบา มาตระกูล คุณคมเนตร เตียงพิทยากร ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา นอกจากนี้ยังมีอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตเข้าร่วมกิจกรรมในนามของสภาเทคนิคการแพทย์ด้วย