สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4

Admin |  2012-05-28 18:25:30 |  595 |  0 |  0 

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์

ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก  .. ๒๕๕๓ 

ตามเอกสารที่แนบ

รายการไฟล์แนบ :
Lectures Clinical & lab correlation Med Tech Society 2012 HandOut.pdf ( Filesize : 513 KB )
Lectures Clinical & lab correlation Med Tech Society 2012 part B.pdf ( Filesize : 647 KB )
Bleeding Tendency.pdf ( Filesize : 5 MB )
Origin of red blood cells.pdf ( Filesize : 4 MB )
Laboratory Testing and Antibiotic Resistance.pdf ( Filesize : 46 MB )