สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สรุปการโครงการประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ(Thailand LA forum) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 “พัฒนาด้วยใจ มาตรฐานไทยยั่งยืน” โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

Admin |  2012-08-09 16:11:13 |  316 |  0 |  0 

 

สรุปการโครงการประชุมวิชาการ

มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ(Thailand LA forum)

ครั้งที่ 1  ประจำปี 2555  “พัฒนาด้วยใจ  มาตรฐานไทยยั่งยืน”  โดย สภาเทคนิคการแพทย์

ระหว่างวันที่  30-31  กรกฎาคม  2555   โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

 

 


ดังเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
สรุปการโครงการประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ(Thailand LA forum).pdf ( Filesize : 2 MB )