สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ACTO 2012

Admin |  2012-08-23 16:12:58 |  1907 |  0 |  0 

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ACTO 2012 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดได้จากไฟล์แนบค่ะ

รายการไฟล์แนบ :
1. ที่ ACTO 43-2555 เชิญร่วมงานประชุม.pdf ( Filesize : 138 KB )
2. ACTO 2012 - poster ready to distribute.jpg ( Filesize : 788 KB )
3. Congress Information.doc ( Filesize : 59 KB )
4. ACTO 2012 - Scienfic Program.pdf ( Filesize : 209 KB )
5. CALL FOR ABSTRACTS.doc ( Filesize : 53 KB )
6. ใบลงทะเบียนคนไทย ประชุมกลางปี - ACTO 2012.doc ( Filesize : 100 KB )
7. Hotel Reservation Form.doc ( Filesize : 75 KB )