สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๓/๒๕๕๕

Admin |  2012-09-17 15:26:55 |  267 |  0 |  0 
สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการสมัครและสอบความรู้    เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ รายละเอียด  ตามเอกสารที่แนบท้าย
รายการไฟล์แนบ :
การรับสมัครและสอบความรู้ครั้งที่..3-2555 อ.สมชัย.pdf ( Filesize : 294 KB )
คำขอสมัครสอบ สนทพ.6 และ 17 แบบเลือกแผนสอบ.pdf ( Filesize : 116 KB )