สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เกริ่นข่าว LA Forum 2013 ครั้งที่2

Admin |  2013-02-26 11:26:02 |  662 |  0 |  0 

เกริ่นข่าว LA Forum 2013 ครั้งที่2

กำหนดการจัดงานมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 28-30กรกฎาคม 2556 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.  "มาตรฐานไทยไปสากล". ในงานมีการมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 - กรกฎาคม 2556   มีการประกาศเกียรติคุณ Quality Director 2013 แก่ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ และ Quality MT 2013 แก่นักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ สำหรับ หัวข้อการบรรยายน่าสนใจ เกี่ยวกับมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ที่สำคัญแต่ผู้ประกอบวิชาชีพยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายและยังไม่ได้นำไปใช้ ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เหลียวหลัง ระวังหน้า(Management review),  Near miss-No miss, จัดซื้อไร้รอยต่อ, IQC มีดีกว่าที่คิด,  ตู้ปลอดเชื้อ...เชื่อได้ไหม?, นอกจากนี้ยังมีการประกวดและมอบรางวัล Best Practice Awards 5ประเภท คือ POCT,CQI, Innovation, R2R, และQuality net work ในงานมีการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีจากบริษัท/ห้างร้าน 40-50 คูหา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และการจัดบรรยายวิชาการ After lunch symposium โดยมีค่าลงทะเบียน 3,000บาท และกำหนดการโดยละเอียดและใบสมัคร จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 

วรรณิกา มโนรมณ์  นายกสภาเทคนิคการแพทย์  (26กุมภาพันธ์ 2556)