สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแถลงข่าวเนื่องในวันงดบุหรี่โลก

Admin |  2013-05-17 10:56:47 |  1253 |  0 |  0 

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแถลงข่าวเนื่องในวันงดบุหรี่โลก (วันที่ 17 พฤษภาคม 2556) จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล (สยามซิตี้) ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร