สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ และ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 54-57 ประชุมครั้งสุดท้าย 18 เมษา 57

Admin |  2014-04-18 20:03:39 |  802 |  0 |  0 

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ และ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2554-2557 ประชุมครั้งสุดท้าย 18 เมษายน 2557 และ แสดงความยินดีกับ  รศ.สมชาย วิริยยุทธกร ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสภาเทคนิคการแพทย์  วาระ 2557-2560