สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

หัวข้อวิชาการวันอังคารที่ 3 พ.ย.2558!!! งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการแห่งชาติครั้งที่ 4 พบกับบรรยายกาศ Thailand LA Forum 2015 "LA ไทย มุ่งให้ไกล ไปให้ถึง" 1-3 พฤศจิกายน 2558 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

Admin |  2015-09-30 03:09:14 |  752 |  0 |  0 

***หัวข้อวิชาการ วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ***

หลักธรรมาธิบาล
Method Validation and Method Verification: โดย ดร. วิไล เฉลิมจันทร์
LA ไทย มุ่งให้ไกลไปให้ถึง: โดย ทนพญ.วรรณิการ์ มโนรมย์ และทนพญ.นัยนา วัฒนศรี
พิธีปิดการประชุม: โดย นายกาสภาเทคนิคการแพทย์
คะแนน CMTE = 11.5