สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เปิดโปงสมาคมผู้ค้ายาสูบบิดเบือนความจริง ข้อมูลจาก: ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Admin |  2014-10-23 08:00:56 |  1097 |  0 |  0 

เปิดโปงสมาคมผู้ค้ายาสูบบิดเบือนความจริง ข้อมูลจาก: ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 23 ตุลาคม 2557 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

รายการไฟล์แนบ :
Press Release - เปิดโปงสมาคมผู้ค้ายาสูบบิดเบือนความจริง.pdf ( Filesize : 194 KB )