สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศด่วน แจ้งเลื่อนการประชุมโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7

Admin |  2014-12-08 10:48:51 |  652 |  0 |  0 

ด่วน ขอแจ้งเลื่อนการประชุมโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7 เรื่องความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายร้ายแรง ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ ทางผู้จัดและสภาเทคนิคการแพทย์ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง