สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7

Admin |  2015-01-29 19:37:42 |  1169 |  0 |  0 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7 เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายร้ายแรง 
ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดประชุมดังกล่าวออกไปเนื่องจากมีเหตุขัดข้องนั้นบัดนี้สภาเทคนิคการแพทย์กำหนดจัดประชุมดังกล่าว ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอรนิเวศน์ ชั้น 4 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
รายการไฟล์แนบ :
หนังสือประชาสัมพันธ์.pdf ( Filesize : 118 KB )