สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศการจัดอบรม MTC-LA 02 รุ่น 9 และขยายเวลาการรับสมัคร MTC-LA 07 รุ่น 5 และ รุ่น 6

Admin |  2015-06-17 14:58:38 |  780 |  0 |  0 

 ประกาศการอบรมในหลักสูตร สภาเทคนิคการแพทย์

 MTC-LA 02 รุ่น 9  อบรมวันที่ 5-7 กรกฎาคม 58  สถานที่เป็น โรงแรมทีเค พาเลซ    ถ.แจ้งวัฒนะ     โดยใช้ใบจองโรงแรมที่แนบ

 

ขยายระยะเวลาในการรับสมัคร

MTC-LA 07 รุ่น 5  อบรมวันที่ 14-15 สิงหาคม   กทม.   ขยายเวลารับสมัคร  จากเดิม 1-15  กรกฎาคม  เป็น ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม  58

 MTC-LA 07 รุ่น 6  อบรมวันที่ 18-19 กันยายน   กทม.   ขยายเวลารับสมัคร   จากเดิม 1-15  มิถุนายน   เป็น  ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 58

รายการไฟล์แนบ :
แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น สภาเทคนิคการแพทย์.pdf ( Filesize : -unknown- )
โครงการอบรม MTC-LA 02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555.pdf ( Filesize : -unknown- )
โครงการอบรม MTC-LA 07 เครื่องมือในการพัฒนาระบบคุณภาพ.pdf ( Filesize : -unknown- )
ใบสมัคร MTC-LA สภาเทคนิคการแพทย์.doc ( Filesize : -unknown- )
ใบสมัครอบรม MTC-LA สภาเทคนิคการแพทย์.pdf ( Filesize : -unknown- )
หนังสือเชิญ MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555.pdf ( Filesize : -unknown- )
หนังสือเชิญ MTC-LA-07 เครื่องมือในการพัฒนาระบบคุณภาพ.pdf ( Filesize : -unknown- )