สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

หลักสูตรการอบรม;;; หลักสูตรสภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2559

Admin |  2016-01-05 20:54:49 |  2677 |  0 |  0 
รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม หลักสูตรสภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2559
  - MTC-LA 01 "หลักสูตรมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ"
  - MTC-LA 02 "หลักสูตรเทคนิคการตรวจ ติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555"  
 -  MTC-LA-08 Plus "หลักสูตรการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555"
 
*** โดย
MTC-LA 02 รุ่นที่ 11 วันที่  17-19 มกราคม 2559    สถานที่ โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น   ถ.แจ้งวัฒนะ  หลักสี่  กทม.  
 
- MTC-LA 08 Plus  รุ่นที่ 1   วันที่  26-28 กุมภาพันธ์ 2559   จังหวัด อุดรธานี
 
- MTC-LA 02 รุ่นที่ 12   วันที่ 20-22 มีนาคม  2559 จังหวัดตรัง
 

 

รายการไฟล์แนบ :
MTC-LA 2559 แผ่นพับ.pdf ( Filesize : 1 MB )
MTC-LA 2559 แผ่นพับ_1.pdf ( Filesize : 1 MB )
MTC-LA 2559 แผ่นพับ.pdf ( Filesize : 1 MB )
MTC-LA 2559 แผ่นพับ_1.pdf ( Filesize : 1 MB )
โครงการอบรม MTC-LA 01.pdf ( Filesize : 86 KB )
โครงการอบรม MTC-LA 02.pdf ( Filesize : 107 KB )
ใบสมัคร 01.pdf ( Filesize : 104 KB )
ใบสมัคร 02.pdf ( Filesize : 103 KB )
หนังสือเชิญ MTC-LA.pdf ( Filesize : 69 KB )
ใบจองที่พัก โรงแรมทีเคพาเลซ หลักสูตร 01.doc ( Filesize : 113 KB )
ใบจองที่พัก โรงแรมทีเคพาเลซ หลักสูตร 02.doc ( Filesize : 113 KB )
แผนที่ ทีเค TK-Map.JPG ( Filesize : 149 KB )
โครงการอบรม MTC-LA 08 PLus.pdf ( Filesize : 161 KB )
ใบสมัคร 08 Plus .pdf ( Filesize : 105 KB )