สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม MTC-LA-02 รุ่น 12 วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

Admin |  2016-03-11 18:29:21 |  672 |  0 |  0 
        รายชื่อผู้สมัครอบรม MTC-LA 02 รุ่น 12   วันที่ 20-22  มีนาคม 2559   ณ โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา จังหวัดตรัง  บอร์โทรศัพท์ สำหรับจองห้องพัก 0075-211011-14

        หากมีข้อสงสัยเรื่องรายชื่อหรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์  021414282 หรือ 0814899648 ในวันและเวลาราชการ