สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อ ผู้อบรม  MTC-LA 08 Plus รุ่น 2  วันที่  22-24  เมษายน  2559

Admin |  2016-04-14 11:15:41 |  1471 |  0 |  0 

รายชื่อ ผู้อบรม  MTC-LA 08 Plus รุ่น 2  วันที่  22-24  เมษายน  2559  ณ โรงแรมทีเคพาเลซ  หลักสี่ กทม.  

สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book  และข้อมูล, กราฟข้อมูลผล  IQC ในเดือนที่ทำ EQA   พร้อม %CV ในแต่ละเดือน  ของหน่วยงานมาด้วย สำหรับใช้ในการทำ Workshop Six Sigma ในวันที่ 2  หากมีข้อสงสัยเรื่องรายชื่อหรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์    021414282 หรือ  0814899648    สารัตน์  อาลีมีน  ในวันและเวลาราชการ

รายการไฟล์แนบ :
08+ รุ่น 2 (1).pdf ( Filesize : 43 KB )
08+ รุ่น 2 เอกสารไม่ครบ.pdf ( Filesize : 29 KB )
กำหนดการ MTC-LA 08 PLus (1).pdf ( Filesize : 127 KB )
แบบฟอร์มสำรองห้องพัก (2).docx ( Filesize : 100 KB )