สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสถานที่จัดการอบรม MTC-LA 02 รุ่น 13  วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559

Admin |  2016-05-09 16:23:54 |  1603 |  0 |  0 

ขอประกาศสถานที่จัดการอบรม MTC-LA 02 รุ่น 13  วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559  โรงแรม ทีเคพาเลซ   ถ.แจ้งวัฒนะ  หลักสี่  กรุงเทพมหานคร   โดยสามารถดาวน์โหลดใบจองโรงแรมได้ในเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
ใบจองโรงแรม TK - LA 02 รุ่น 13 .docx ( Filesize : 27 KB )