สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม MTC-LA 02 รุ่น 13  ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559

Admin |  2016-05-13 17:34:57 |  1609 |  0 |  0 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม MTC-LA 02 รุ่น 13  ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559  ณ  โรงแรม ทีเค. พาเลซ  ถ.แจ้งวัฒนะ  หลักสี่  กทม.

หากมีข้อสงสัยเรื่องรายชื่อหรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์  02-1414282 หรือ 0814899648 นายสารัตน์ อาลีมีน ในวันและเวลาราชการ

รายการไฟล์แนบ :
กำหนดการ MTC-LA 02 edit 13 jan16.pdf ( Filesize : 65 KB )
ใบจองโรงแรม TK - LA 02 รุ่น 13 (1).docx ( Filesize : 27 KB )
ประกาศรายชื่อ 02 รุ่น 13 เอกสารไม่ครบ.pdf ( Filesize : 48 KB )
ประกาศรายชื่อ 02 รุ่น 13.pdf ( Filesize : 60 KB )