สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร MTC-LA 08 Plus รุ่น 3

Admin |  2016-06-14 00:34:39 |  2043 |  0 |  0 

ประกาศรายชื่ออัพเดต!!! หลักสูตรการอบรม MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 3  วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ  ถ.แจ้งวัฒนะ  หลักสี่  กทม.  และขยายเวลาการรับสัมครไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559  "สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book  และข้อมูล, กราฟข้อมูลผล  IQC ในเดือนที่ทำ EQA   พร้อม %CV ในแต่ละเดือน  ของหน่วยงานมาด้วย สำหรับใช้ในการทำ Workshop Six Sigma ในวันที่ 2"

           

และเปลี่ยนแปลง!!! การอบรม MTC-LA 01  รุ่น  17  วันที่ 3-4  กรกฎาคม 2559   เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1-24  มิถนายน  2559    / การอบรม MTC-LA 02  รุ่นที่ 14   เดิม  วันที่ 17-19  กรกฎาคม 2559   ขอเปลี่ยนเป็น วันที่  24 - 26  กรกฏาคม 2559

(เนื่องจากติดวันหยุดต่อเนื่อง) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2559  โดยทั้ง 3 รุ่น ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บ  www.mtc.or.th  

รายการไฟล์แนบ :
กำหนดการ MTC-LA 08 PLus รุ่น 3.pdf ( Filesize : 112 KB )
เปลี่ยนแปลงวันอบรม LA02 .pdf ( Filesize : 73 KB )
ใบจองโรงแรม TK - LA.doc ( Filesize : 343 KB )
ประกาศรายชื่อ 08+ รุ่น 3.pdf ( Filesize : 80 KB )