สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศ ข่าวการอบรมหลักสูตร MTC –LA 01 รุ่น 17 และ MTC-LA 02 รุ่น 14

Admin |  2016-06-30 22:39:36 |  3856 |  0 |  0 

Icon MTC LA 01 02.jpg

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งเรื่องสถานที่จัดอบรม MTC-LA 01 รุ่น 17  วันที่ 3-4 กรกฎาคม  2559  โดยจัดการอบรมณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ   ถ.แจ้งวัฒนะ  หลักสี่  กทม.  ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดใบจองโรงแรมได้ในเอกสารแนบ  และ  ประกาศขอขยายเวลาการรับสมัครอบรม MTC-LA 02  รุ่น  14 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2559   โดยจะขยายเวลาเปิดให้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 59  โดยสามารถลงทะเบียน online  ได้ที่ เว็บ www.mtc.or.th 

รายการไฟล์แนบ :
MTC-LA 01 รุ่น 17.docx ( Filesize : 111 KB )