สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

Update ข้อมูลการอบรม MTC-LA

Admin |  2016-07-11 20:20:21 |  3537 |  0 |  0 
  • ประกาศรายชื่อ    MTC-LA 02 รุ่น 14   อบรมวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2559  สถานที่จัดอบรม  โรงแรม ทีเค พาเลซ   ถ.แจ้งวัฒนะ  หลักสี่    โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองโรงแรมทีเค พาเลซและรายชื่อผู้เข้าอบรม ตามเอกสารแนบ

 

  • อบรม MTC-LA 08 Plus รุ่น 4  วันที่  26-28  สิงหาคม 2559  ณ  โรงแรม ทีเคพาเลซ    ถ.แจ้งวัฒนะ  หลักสี่   สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บ  www.mtc.or.th  จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559  

 

มีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์  02-1414282   ในวันและเวลาราชการ

รายการไฟล์แนบ :
กำหนดการ MTC-LA 02.pdf ( Filesize : 68 KB )
แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น LA 02 รุ่น 14 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2559.docx ( Filesize : 100 KB )
ประกาศรายชื่อ 02 รุ่น 14.pdf ( Filesize : 55 KB )