สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

Update : การอบรมหลักสูตร MTC-LA 08 PLUS รุ่น 14 และประกาศ รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร MTC-LA 01 รุ่น 18 และ MTC-LA 02 รุ่นที่ 15

Admin |  2016-08-03 11:00:16 |  2861 |  0 |  0 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อัพเดตการอบรมหลักสูตร MTC-LA 08 PLUS , MTC-LA 01 และ  MTC-LA 02

 

    - สำหรับ MTC-LA 08 Plus รุ่น 14  จัดการอบรมในวันที่  26-28  สิงหาคม  59  โดยจัดการอบรมที่ โรงแรมทีเค.พาเลซ    ถ.แจ้งวัฒนะ  หลักสี่  สามารถดาวนืโหลดใบจองโรงแรมได้ตามเอกสารแนบ

 

     - และเปิดรับสมัคร MTC-LA  01 รุ่นที่ 18 โดยจักการอบรมในวันที่ 4 - 5 กันยายน 59   และปิดรับสมัครวันที่  28  สิงหาคม 59    และ  MTC-LA 02  รุ่นที่  15  อบรมวันที่  18 - 20 กันยายน 59   ปิดรับสมัครวันที่  11 กันยายน 59    โดยทั้ง 2 รุ่น   สามารถเข้าไปสมัครได้ที่  www.mtc.or.th  

รายการไฟล์แนบ :
แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น LA 08 Plus รุ่น 4 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559.docx ( Filesize : 100 KB )