สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศผลการประกวด MT Best Practice Awards 2017 รอบแรก

Admin |  2017-10-04 08:00:23 |  4158 |  0 |  0 

ประกาศรายชื่อผลงานประกวด MT Best Practice Awards 2017 ที่ผ่านรอบแรก

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานข้อ 4 ในหนังสือเชิญประกวดที่ สทนพ.11.196/2560 ดังนี้

*** ผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินจะต้องมานําเสนอผลงานด้วยวาจาให้คณะกรรมการตัดสินรางวัลชนะเลิศและชมเชย ในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 (หากมีการเปลี่ยนแปลงวันนําเสนอผลงานทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) โดย สภาเทคนิคการแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้แก่ผู้มานําเสนอผลงานในรอบตัดสิน จํานวน 1 รายต่อ 1 ผลงาน ตามที่ จ่ายจริง (ไม่เกิน 5,000 บาท) และ คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

หมายหตุ : สําหรับผู้ส่งผลงานประกวดทุกประเภทที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถนําผลงานมานําเสนอเป็นโปสเตอร์ในงานประชุมครั้งนี้ได้

ดูประกาศรายชื่อผลงานฯ ตามไฟท์แนบ

ประการBest Practice รอบแรก.jpg

ประการBest Practice รอบแรก1.jpg

 

อนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร

ลงประชาสัมพันธ์วันที่ 4 ตุลาคม 2560

รายการไฟล์แนบ :
ประการศผล MT Best Practice Award 2017 รอบแรก.pdf ( Filesize : 30 KB )