สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

วิธีตรวจสอบคลินิกเทคนิคการแพทย์

Admin |  2017-06-12 08:52:44 |  1564 |  0 |  0 

วิธีตรวจสอบคลินิกเทคนิคการแพทย์

ข้อสังเกตก่อนเข้ารับบริการว่าปลอดภัยได้มาตรฐานเพียงพอต่อการเข้ารับรักษาเบื้องต้น ดังนี้

1. จะต้องสังเกตใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ว่าถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่

2. สามารถตรวจสอบ ชื่อผู้ให้บริการ ตรวจเลือด  เจาะเลือด ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ ว่า ใช่ นักเทคนิคการแพทย์ หรือไม่  โดยขอดูบัตรประจำตัว ที่มี เลขใบประกอบวิชาชีพ

3. หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักเทคนิคการแพทย์ได้ ที่ สภาเทคนิคการแพทย์

   3.1 โทร 0-2580-0229, 0-2149-5680 ต่อ 1270

   3.2 โทรสาร: 0-2580-0229 E-mail: webmaster@mtcouncil.org

   3.3 เวบบอร์ดสภาฯ: http://www.mtcouncil.org/site/community

4. ตรวจสอบชื่อ นามสกุล เทคนิคการแพทย์จาก website ของสภาเทคนิคการแพทย์ที่ www.mtc.or.th

ตัวอย่างใบประกอบเก่า.jpg

 

ตัวอย่างใบประกอบใหม่.jpg