สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง"

Admin |  2017-06-16 12:19:06 |  609 |  0 |  0 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดกิจกรรมบริการสุขภาพ ขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 


เริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้บูรพาจารณ์ผู้ก่อตั้งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเทคนิคการแพทย์/บุคลากรของคณะฯ

มช5.jpg

มช1.jpg

 

โดยมีประชาชนมาจองคิวรับการตรวจสุขภาพล่วงหน้าตั้งแต่เช้าตรู่

มช3.jpg

 

ทั้งนี้คณะฯ ได้รับการสนับสนุนกิจกรรม "ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง" จากสภาเทคนิคการแพทย์ และบริษัทห้างร้านเอกชน ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน รวมถึงได้ประชาสัมพัน์เชิญชวนบูชาพระพุทธชินราชและการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพโดยหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล

มช4.jpg

และได้นัดผู้รับบริการเพื่อรับผลการตรวจวิเคราะห์และฟังคำแนะนำ ในเวลา 13.00น. ซึ่งในช่วงที่รอฟังผล ประชาชนจะได้รับบริการตรวจมวลกระดูก วัดสัดส่วนไขมัน ปรึกษาปัญหาสุขภาพ เช่นภาวะปัสสาวะเล็ด และประเมินความสุขและความเครียด

มช 60ปี.jpg

 

เครดิตภาพข่าว: ผศ.ดร.ทนพญ.วาสนา ศิริรังสี