สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สาส์นและบทความเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย

Admin |  2017-06-29 11:03:12 |  440 |  0 |  0 

สาส์นนายกสภา.jpg

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

มอบสาส์น และบทความในวาระครบ 60 ปี วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไทย

รายการไฟล์แนบ :
สาส์นนายกสภาเทคนิคการแพทย์ วันเทคนิคการแพทย์ไทย (edit 3กค).pdf ( Filesize : 163 KB )