สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ให้แนวทาง MT เข้าสู่ Thailand 4.0 ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ครั้งที่41

Admin |  2017-07-03 14:13:30 |  614 |  0 |  0 

2017day32-131.jpg

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์  เป็นวิทยากรในการอภิปรายหมู่ เรื่อง Roadmap to MT 4.0 ในการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41 “MT 4.0 for Advancement of Thai Healthcare” ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 41 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

รายการไฟล์แนบ :
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมอภิปรายหมู่ Roadmap to MT 4.0-editdocx.pdf ( Filesize : 614 KB )