สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การอบรม MTC-LA 01 รุ่น 23 MTC-LA 02 รุ่น 19 และ MTC-LA 09 รุ่นที่ 1

Admin |  2017-07-19 13:35:20 |  656 |  0 |  0 

ป้ายอบรม.pngขอแจ้งรายละเอียดการอบรม

- MTC-LA 01 รุ่น 23 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล  ถ.รัตนาธิเบศร์  จ.นนทบุรี 

- MTC-LA 02 รุ่น 19  วันที่ 6-8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล  ถ.รัตนาธิเบศร์  จ.นนทบุรี

- MTC-LA 09 รุ่นที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล  ถ.รัตนาธิเบศร์  จ.นนทบุรี

 

ในส่วนของการจองห้องพัก สามารถโทรประสานโดยตรงกับทางโรงแรมได้ที่เบอร์  02 831 8888  

รายการไฟล์แนบ :
โครงการอบรม MTC-LA 01 edit 13July2016.pdf ( Filesize : 90 KB )
โครงการอบรม MTC-LA 02 edit 13July2016.pdf ( Filesize : 77 KB )
โครงการอบรม MTC-LA 09.pdf ( Filesize : 81 KB )