สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย๋

Admin |  2017-07-24 10:18:40 |  599 |  0 |  0 

ประกาศสถาบัน2560.jpg

สภาเทคนิคการแพทย์ ออกประกาศ จำนวน 2 ฉบับ

1.ประกาศ ที่ 17/2560 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
2.ประกาศ ที่ 18/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ 17-60 ฉ2 รายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตฯ 2560.pdf ( Filesize : 31 KB )
ประกาศ 18-60 ประกาศรับรองปริญญาวิชาชีพMT.pdf ( Filesize : 44 KB )