สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

Update รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์

Admin |  2017-07-25 13:52:13 |  1445 |  0 |  0 

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 20.jpg

 

 

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ท่านสามาตรตรวจสอบได้ตาม link : http://www.mtcouncil.org/site/labtest

รายการไฟล์แนบ :
Certified__Lab_LA_Update_20 July_by_Nongluk-1.xls.pdf ( Filesize : 865 KB )