สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แผนงานเร่งด่วน ที่จะดำเนินการภายในปี 2560 ของอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2017-07-26 12:10:09 |  648 |  0 |  0 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ นำโดย ดร.ทนพญ.สลักจิต  ชุติพงษ์วิเวท ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ ได้เป็นประธานในการจัดประชุมจัดทำแผนการดำเนินการ ซึ่งได้ข้อสรุป 2 งานเร่งด่วนที่จะดำเนินการภายในปี 2560

การกระตุ้นให้นักเทคนิคการแพทย์เข้ามาอัพเดตข้อมูลส่วนตัวในโปรแกรมของสภาเทคนิคการแพทย์และตรวจสอบคะแนน CMTE ของตนเอง ที่ www.mtc.or.th ทั้งนี้ได้ทำงานประสานกับทีมอนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กรให้จัดทำสื่อในรูปแบบ infographic เพื่อจะส่งต่อให้กับสมาชิกทราบในทุกช่องทางการสื่อสาร

block_2.png

block_3.png

ทนพญ.สมพิศ ปินะเก เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ กล่าวต่ออีกว่า สภาเทคนิคการแพทย์ จะทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอกันตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ เพื่อขอปรับเป็นนักเทคนิคการแพทย์เนื่องจากตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่มีการผลิตแล้ว โดยตำแหน่งเหล่านี้จะนำมาบรรจุนักเทคนิคการแพทย์ที่รอบรรจุเป็นข้าราชการ โดยจะดำเนินการส่งหนังสือไปถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 นี้