สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข้อมูลการเก็บสะสมหน่วยคะแนนเพื่อใช้ในการต่ออนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

Admin |  2017-07-29 20:48:45 |  1087 |  0 |  0 

เทียนชัย1 copy.png

 

 

 

 

รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการเก็บสะสมหน่วยคะแนนเพื่อใช้ในการต่ออนุญาตใบประกอบวิชาชีพของสมาชิกว่า ณ วันที่ 30 มิย.2560

 

     มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทั้งสิ้น 16,256 ราย

                          - ที่มีคะแนนสะสมแล้ว 12,237ราย (75.28%)

                          - ผู้ที่ไม่มีคะแนน 4,019 ราย (24.72%)

ซึ่งจำนวนผู้ที่ไม่มีคะแนนสะสม ลดลงจากปี 2557 จาก 6,563 ราย เหลือเพียง 4,019 รายในปี 2560

      ในจำนวนนี้พบว่า เลข ทน 0001-10000  ไม่มีคะแนน 3,323 ราย โดย เลข ทน 0001-2000 เป็นกลุ่มที่ไม่มีคะแนนมากที่สุดถึง 1,232 ราย รองลงไปคือเลขที่ ทน 2001-4000 มี 818 ราย เลข ทน 4001-6000 มี 504 ราย เลข ทน 6001-8000 มี 482 ราย เลข ทน 8001-10000 มี 287 ราย เลข ทน ตั้งแต่ 10000 ขึ้นไปถึงปัจจุบัน มีผู้ไม่มีคะแนนสะสม 696 ราย

        ผู้ที่ได้คะแนนสะสมมากกว่า 50 คะแนนผ่านเกณฑ์ที่จะใช้ต่อใบอนุญาตแล้ว มีทั้งสิ้น 8,204 ราย (50.46%) ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่ได้คะแนนมากกว่า 100 คะแนนถึง 1,902 ราย ผู้ที่ได้คะแนนระหว่าง 31-49 คะแนน มี 2,058 ราย (12.65%) ซึ่งน่าจะเก็บคะแนนสะสมจนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ผู้ที่มีคะแนนระหว่าง 10-30 คะแนน มี 1,378 ราย (8.47%) อาจผ่านไม่หมด ขึ้นกับว่าเจ้าตัวจะทิ้งเองหรือไม่ ส่วนผู้ที่มีคะแนนน้อยกว่า 10 คะแนน มี 597 ราย (3.67%) ทั้งนี้ รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ดำริเร่งให้ดำเนินการให้คะแนนรายบุคคลที่ส่งเข้ามา ภายใน 31 กรกฎาคม 2560 และที่ยังตกค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น ภายใน 12 สิงหาคมนี้และจะนำสถิติ CMTE มาอัพเดต ให้สมาชิกทราบต่อไป

รายงานโดยทีมประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์