สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เชิญส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2017

Admin |  2017-08-08 09:29:10 |  1462 |  0 |  0 

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด

MT Best Practice Awards 2017 

IMG_6859.jpg

สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการประกวดผลงานต้นแบบทางเทคนิคการแพทย์ประจําปี 2560 (MT Best Practice Awards 2017) การพัฒนาคุณภาพทางเทคนิคการแพทย์ประกอบด้วย

1. งานด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI)

2. การผลิตผลงานวิจัยจากงานประจํา (Routine to Research : R to R)

3. การคิดค้นนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์ทุกระดับ (Innovation)

4. การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและเครือข่ายบริการเทคนิคการแพทย์ (Quality Network)

5. โปรแกรมสารสนเทศต้นแบบ เป็นผลงานที่ใช้งานได้จริง และสามารถเผยแพร่ได้ 

IMG_6358.jpg

ส่งผลงานเข้า ร่วมประกวด โดยส่งถึงสภาเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภทจะ ได้รับเชิญให้มานําเสนอผลงานในงานประชุมมหกรรมคุณภาพ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2560 (Thailand LA forum 2017) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2560 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมือง ทองธานีจังหวัดนนทบุรี 

รางวัลการประกวดผลงาน

1. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น บาทถ้วน)

2. ผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย ในแต่ละประเภท (ประมาณ 1-2 ผลงานต่อประเภท) จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและ เงินรางวัล 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

*** หมายเหตุสภาเทคนิคการแพทย์จะจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ในพิธีเปิดการประชุมมหกรรมคุณภาพ มาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติประจําปี 2560 (Thailand LA Forum 2017) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

สามารถดูรายละเอียดหนังสือเชิญและใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ

 

รายการไฟล์แนบ :
เชิญประกวด best.pdf ( Filesize : 203 KB )