สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ติดต่อเรา

สภาเทคนิคการแพทย์
(ภายในกระทรวงสาธารณสุข)

ชั้น 6,10 อาคารสภาวิชาชีพ ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์ : 092-8498510

Email : medtechcouncil@gmail.com