สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศปรับค่าลงทะเบียนและกำหนดการอบรม MTC-LA ใหม่ 4 รุ่น

Admin |  2020-05-21 11:47:15 |  1641 |  0 |  0 
{contentLang}

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศราคาและกำหนดการอบรม MTC-LA ใหม่ 4 รุ่น รายละเอียดดังตาราง

 

หลักสูตรรุ่นวันอบรมค่าลงทะเบียนใหม่
MTC-LA 013320-21 กรกฎาคม 25632,200
MTC-LA 023117-19 สิงหาคม 25633,300
MTC-LA 08 Plus2017-19 กันยายน 25633,300
MTC-LA 091428 สิงหาคม 25631,100

 

 

สำหรับท่านที่ได้ทำการชำระเงินมาแล้วและประสงค์จะเข้าอบรมตามวันที่กำหนดใหม่  ท่านสามารถขอคืนเงินส่วนต่างได้โดยแจ้งกลับมาที่อีเมลล์ของสภา  โดยแจ้งชื่อ-สกุล รุ่นที่อบรม  และเลขบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินคืน

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วและไม่สามารถมาอบรมได้สามารถขอคืนเงินได้โดยแจ้งรายละเอียดกลับมาที่เมลล์ของสภา  โดยแจ้งชื่อ-สกุล รุ่นที่อบรม  และเลขบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินคืน    ครับ

สำหรับท่านที่ต้องการลงทะเบียนใหม่  สามารถลงทะเบียนได้ที่  http://www.mtc.or.th/training_list.php  

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 0814899648  นายสารัตน์   อาลีมีน