สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เลื่อนการอบรม MTC-LA เดือน มิถุนายน 64

Admin |  2021-05-25 22:56:53 |  435 |  0 |  0 
{contentLang}

เลื่อนอบรม มิถุนายน 64.jpg

                        เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร MTC-LA ในเดือน มิถุนายน 2564  

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์  02-0266491 ต่อ 104  นายสารัตน์  อาลีมีน