สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์: การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 รุ่น1

Admin |  2017-06-22 12:03:07 |  6622 |  0 |  0 
{contentLang}

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร

เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์: การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ 

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2354

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 8 กันยายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2355

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2356

อบรม ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

 

27-1-1.jpg

 

 

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
โครงการ MTC-LA-09 file1_2354.pdf ( Filesize : -unknown- )
โครงการอบรม MTC-LA-09.jpg ( Filesize : -unknown- )