สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร » บทความวิชาการ/ Presentation
หัวข้อวันที่จำนวน
คู่มือปฏิบัติงาน วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต โดยสภาเทคนิคการแพทย์Jan 14, 20191
Best Practice: การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการงานเทคนิคการแพทย์ โดยทนพ.คมสัตน์ ยศอินทร์ โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่านOct 30, 20161
Best Practice: ระบบสารสนเทศ โปรแกรมบริหารจัดการธนาคารเลือด โดยคุณอรุณ ยอดดี โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลาOct 30, 20161
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 4Jan 11, 20101
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 3Jan 10, 20101
Lab Safety for LADec 08, 20092
คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและเลือด(ฉบับร่าง)Nov 27, 20093
ธรรมาภิบาลในงาน LabNov 01, 20091
Slide เกี่ยวกับระบบคุณภาพ For LAOct 15, 200916
ตัวอย่างแบบฟอร์ม For LASep 08, 200924
แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการAug 12, 20091
Slide บรรยายงานประชุม POCT Management Jul 04, 20092
Slide บรรยายการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ 30 เมษา 52May 01, 20097
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่2Apr 25, 20091
Power point ชุด ได้ใจ + ได้งานApr 09, 20091
Hematology 2008Apr 01, 2009
Slide Presentation in 10th HA ForumMar 14, 20091
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ปีที่1 ฉบับที่1Jan 16, 20091
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 5Nov 30, -00011