สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร
หัวข้อวันที่จำนวน
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสถาบันต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๓Jun 01, 20121
ตัวอย่างคู่มือการส่งตรวจ โรงพยาบาลราชวิถีMay 16, 20122
เกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และรับรองสถาบันการศึกษา (สภาเทคนิคการแพทย์)May 19, 20111
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ 3 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาOct 10, 20103
ดาวน์โหลดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551Jan 27, 20101
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 4Jan 11, 20101
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 3Jan 10, 20101
Lab Safety for LADec 08, 20092
คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและเลือด(ฉบับร่าง)Nov 27, 20093
ธรรมาภิบาลในงาน LabNov 01, 20091
Slide เกี่ยวกับระบบคุณภาพ For LAOct 15, 200916
ตัวอย่างแบบฟอร์ม For LASep 08, 200924
แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการAug 12, 20091
Slide บรรยายงานประชุม POCT Management Jul 04, 20092
การขอเปลี่ยนชื่อ สกุลในระบบฐานทะเบียนของสมาชิกJun 18, 20092
Document Control in Quality System (สถาบันบำราศนราดูร)Jun 12, 20091
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2552 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30-16.30 น.May 19, 2009
Slide บรรยายการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ 30 เมษา 52May 01, 20097
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่2Apr 25, 20091
การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2549Apr 13, 20091