สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร
หัวข้อวันที่จำนวน
Lab Safety for LADec 08, 20092
คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและเลือด(ฉบับร่าง)Nov 27, 20093
ธรรมาภิบาลในงาน LabNov 01, 20091
Slide เกี่ยวกับระบบคุณภาพ For LAOct 15, 200916
ตัวอย่างแบบฟอร์ม For LASep 08, 200924
แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการAug 12, 20091
Slide บรรยายงานประชุม POCT Management Jul 04, 20092
การขอเปลี่ยนชื่อ สกุลในระบบฐานทะเบียนของสมาชิกJun 18, 20092
Document Control in Quality System (สถาบันบำราศนราดูร)Jun 12, 20091
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2552 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30-16.30 น.May 19, 2009
Slide บรรยายการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ 30 เมษา 52May 01, 20097
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่2Apr 25, 20091
การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2549Apr 13, 20091
Power point ชุด ได้ใจ + ได้งานApr 09, 20091
Hematology 2008Apr 01, 2009
กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2549Mar 17, 20091
Slide Presentation in 10th HA ForumMar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2548Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 Mar 14, 20091