สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร » มาตรฐานวิชาชีพ
หัวข้อวันที่จำนวน
สทนพ 23-62 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กรณีใบอนุญาตหมดอายุJan 23, 2019
คู่มือปฏิบัติงาน วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต โดยสภาเทคนิคการแพทย์Jan 14, 20191
เอกสารคำขอบัตรประจำตัวสมาชิก กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย สทนพ.4Oct 26, 20182
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 Apr 02, 20181
การเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์Jan 23, 20183
การต่ออายุใบอนุญาตฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องJan 23, 20181
อัพเดต 31-01-2562 !!! แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน LA 2560Mar 08, 20175
F-21 แบบตรวตติดตามระบบคุณภาพ (Surveillant Checklist)Oct 22, 20161
คำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สทนพ.12, สทนพ.13Dec 17, 20152
ใบรับรองแพทย์ (สทนพ.17)Oct 19, 20152
โปรแกรมการวิเคราะห์ภาระงานOct 19, 20152
ตัวอย่าง Excel การลงบันทึกรายการจัดซื้อและประเมินผู้ขายOct 19, 20151
บันทึกปฏิบัติการแก้ไข PT/ EQAOct 19, 20151
คำขอแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์Oct 19, 20151
แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการOct 19, 20151
อัพเดต!!! แบบฟอร์มใบสมัครและแบบประเมินตนเอง LA สนับสนุนโดยสปสช 2558Jul 08, 20155
อัพเดต!!! การรับสมัครและการสอบความรู้ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘Dec 15, 20142
ค่าใช้จ่ายในการขอรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ อ้างอิงตามเอกสารปี ๒๕๕๓ ล่าสุดJun 30, 20121
ตัวอย่างคู่มือการส่งตรวจ โรงพยาบาลราชวิถีMay 16, 20122
การขอเปลี่ยนชื่อ สกุลในระบบฐานทะเบียนของสมาชิกJun 18, 20092
  • 1