สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ หรือใบอนุญาตฯถูกเพิกถอน

Admin |  2019-01-23 13:37:48 |  3352 |  0 |  0 

ประกาศ1.png

ประกาศ2.png

 

หมายเหตุ: ดาวโหลดประกาศฯ เอกสารที่เกี่ยวข้อง (สทนพ 23-62 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ) ตามเอกสารแนบ หรือได้ที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1FtIkryKoXWFk4qBZXr6EPTxFYun1c_xv?usp=sharing

ข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์

อัพเดตวันที่ 23 มกราคม 2562

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศสภาฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ใบอนุญาต หมดอายุ 27112561.pdf ( Filesize : -unknown- )
สทนพ 23-62 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ.pdf ( Filesize : -unknown- )