สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ หรือใบอนุญาตฯถูกเพิกถอน

Admin |  2019-01-09 13:37:48 |  857 |  0 |  0 

ประกาศ1.png

ประกาศ2.png

 

หมายเหตุ: ดาวโหลดประกาศฯ ตามเอกสารแนบ หรือได้ที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/1RyIDnzDmQejvf7zI0lNB6IFmA9sBO8C5/view?usp=sharing

ข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศสภาฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ใบอนุญาต หมดอายุ 27112561.pdf ( Filesize : -unknown- )