สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

คู่มือปฏิบัติงาน วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต โดยสภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2019-01-14 15:51:26 |  17009 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค.jpg

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

 

จัดพิมพ์โดย : สภาเทคนิคการแพทย์

                   ชั้น 6,10 อาคารสภาวิชาชีพ ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

                   อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000 โทรศัพท์092-8498510 โทรสาร 0-2580-0229

                   Email: mtcouncil2004@gmail.com Website: http://www.mtc.or.th/www.mtcouncil.org

 

ดาวโหลดคู่มือได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1j49__nMnE_qyPHYDFJuvJQmdWgzNkzXM/view?usp=sharing

หรือดาวโหลดจากเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
คู่มือแนวทางปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 01082561.pdf ( Filesize : -unknown- )