สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

โปรแกรมการวิเคราะห์ภาระงาน

Admin |  2015-10-19 20:36:00 |  12867 |  0 |  0 

กรุณาอ่านคำแนะนำก่อน

รายการไฟล์แนบ :
Workload_report_MTC_540222-7[1].pdf ( Filesize : 214 KB )
ตัวอย่างการคำนวณ workloadMTVersion4_calculate.xls ( Filesize : 610 KB )