สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

Guideline for medication error :Blood Bank & Med Lab

Admin |  2008-11-17 00:00:00 |  1453 |  0 |  0 

 เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการใช้ยา : Blood Bank & Medical Laboratory วันที่ 5 กันยายน 2551 สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการโดยภาคีสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข

รายการไฟล์แนบ :
Patient safety - Blood Bank and Medical Laboratory.pdf ( Filesize : 1 MB )